تعرفه‌های خدمات تراز

ردیف

خدمات

قیمت (به میلیون تومان)

۱

نمایندگی مراکز استان (به جز کلان شهرها)

۲۵

۲

حق اشتراک سالانه مراکز آموزشی

۱

۳

حق اشتراک هر مشاور فعال

۱

۴

شهرستان های استان

۵

۵

صفحه اختصاصی برای کلان شهرها

۵۰

۶

نمایندگی کلیه شهرستان های یک استان (به جز کلان شهرها)

۳۵

۷

طراحی صفحه اختصاصی با تم و لوگوی اختصاصی

۱

۸

حضور مشاور در قسمت جستجوی مشاور اپ

۵۰

۹

هر دانش آموز

۲۵۰ هزار تومان


  • امکان پرداخت قسطی با دریافت چک وجود دارد

  • سال تحصیلی از ۱ تیر سال جاری تا ۳۰ خرداد سال آینده می باشد.

  • تمامی مبالغ برای یک سال کامل می باشد و اگر از مدت یکسال کسر شده باشد به ازای هر ماه یک دوازدهم در صورت امکان عقد قرارداد اخذ می شود.

  • خرید اشتراک سوال به صورت جداگانه محسوب می گردد.

  • صفحه اختصاصی به این معناست که لوگو و رنگ انتخابی موسسه به صورت شخصی سازی شده طراحی می شود و برای دانش آموزانش اختصاصی نشان داده می‌شود.

  • بازاریابی اپلیکیشن بر عهده تیم اپلیکیشن می باشد و همواره دانش آموزان زیادی از طریق بازاریابی وارد اپلیکیشن خواهند شد و هر تبلیغ برای اپ تبلیغ برای تیم های مشاوره آن نیز هست.

  • برای همکاری و اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۰۰۸۰۰۶۱۴ تماس بگیرید.