آموزشی

اصول برنامه ریزی

همیشه میبینیم که دانش آموزا از جاموندن برنامه، اجرا نشدنش، غیر منطقی بودنش و… شکایت میکنن.تا حالا اصلا به اصول برنامه ریزی فکر کردی؟!همیشه در برنامه ریزی شخص خودت مهمه….باید […]