آموزشی

استرس

همیشه توی هر مسیری حرکت کردن استرس داره… چون ذات انسان محتاطه و دوست داره بدون خطر و در عین حال به خوبی کاراشو انجام بده.از نظر من استرس ماهیت […]